لدر ترکسیت

لدر ترکسیت (LEDERTREXATE (متوترکسیت METHOTREXATE)
از جمله داروهای وارداتی این شرکت آمپول‌های متوترکسیت 50mg , 5mg با نام‌های لدرترکسیت 50mg و لدرترکسیت 5mg بایودیم از کشور فرانسه است که در حوزه درمانی روماتولوژی (RHUMATOLOGIE)، درماتولوژی (DERMATOLOGIE) و آنکولوژی (ONCOLOGIE) مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این شرکت اطلاعات مورد نظر را از طرف بایودبم فرانسه عیناً ارایه می نماید:

نظر بلاگ : (0)

برای ارسال نظر در صورتی که عضو سایت هستید ، وارد شوید در غیر این صورت ابتدا ثبت نام کنید.